Registrácia a zárobok

Postup registrácie člena Klubu ESSENS:

 • členstvo do Klubu ESSENS sa získa zaregistrovaním s uvedením základných údajov fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mail, mobil alebo právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, dátum narodenia štatutárneho orgánu, e-mail, mobil a s uvedením členského čísla (ID) sprostredkovateľa (sponzora) do klubu v systéme Klubu ESSENS
 • do Klubu ESSENS môžete vstúpiť bez povinného štartovného balíku produktov
 • ako nový člen si môžete vybrať produkty podľa vlastného výberu v ľubovoľnej cene

 • Po Vašej registrácii Vám bude na e-mail uvedený v registrácii zaslaná Členská zmluva (o členstve v Klube ESSENS), Vaše registračné číslo a PID (heslo) na vstup do vnútornej stránky pre členov Klubu ESSENS.
 • Podpísanú členskú zmluvu zašlite do ESSENS.

Vo vnútornej stránke člena Klubu ESSENS sa nachádza:

 • e-shop na objednávanie produktov za veľkoobchodné ceny
 • štruktúra Vášho tímu s uvedením mesačných obratov a on-line stav vlastných a skupinových bodov
 • informácie o produktoch, podujatiach klubu, akciách na výrobky, zľavy na série


Marketingový plán

Marketingový plán Klubu ESSENS je konkurenčneschopný, dynamický a umožňuje zarábať viac financií pre členov klubu za zrealizovaný porovnateľný obrat pre spoločnosť.

Marža distribútora je 40 % z distribútorskej ceny.
Nákupná cena od ESSENS x 1,4 = predajná cena pre zákazníka nečlena Klubu ESSENS.

Na províziách sa vypláca 33 % z ceny produktu.

Klub ESSENS má marketingový plán s mesačným kvalifikačným obdobím, odmena sa vypočíta z mesačného celkového obratu distribútora, ktorý je súčtom jeho osobného obratu a obratu jeho skupiny.

1. plán – hodnotené mesačne, rozdeľované 28 %
Provízie sa počítajú podľa počtu bodov za nakúpené produkty, vlastný obrat a obrat skupiny spolu.

Hodnota bodu: 1 bod = 1 EUR bez DPH

Tabuľka provízií:

100 bodov 3%
400 bodov 6%
1 200 bodov 9%
2 400 bodov 12%
4 000 bodov 17% I. záchytná pozícia Peugeot 208 >>
6 000 bodov 20%
10 000 bodov 25% II. záchytná pozícia
15 000 bodov 28% Strieborný národný manager


Mesačná provízia člena klubu zo skupiny k úhrade sa vypočíta ako rozdiel skupinových odmien, tzv. princíp medziprovízií. V prípade záujmu bude princíp vysvetlený podrobne.

Provízie podľa 1. plánu sú vyplácané mesačne vždy k 10. dňu mesiaca nasledujúceho po hodnotenom mesiaci, alebo je možné ich čerpať formou zliav pri osobnom nákupe, maximálne do výšky 50 % z ceny bez DPH.

Neuplatnené provízie budú každému distribútorovi evidované bez akéhokoľvek obmedzenia a na žiadosť distribútora kedykoľvek vyplatené.

2. plán medzinárodný – hodnotené mesačne, rozdeľované 4 %
Provízie podľa 2. plánu sú vypočítané ako súčet provízií za každú naplnenú kvalifikáciu.

Zlatý národný manager
Platinový národný manager
Platinový medzinárodný manager

3. plán (vernostný) – hodnotené ročne, rozdeľované 1%

Provízie podľa 3. plánu sú vyplácané ročne vždy k 10.01. roku nasledujúceho po hodnotenom roku.

Double zlatý národný manager
Double platinový národný manager
Double platinový medzinárodný manager

Podrobnosti sú uvedené v publikácii Klubu ESSENS.

Tím Klubu ESSENS:

Imrich Sloboda, Dagmar Veselá, Katarína Slobodová, Vladimír Šimko

V rámci nášho tímu organizujeme podujatia pre nových záujemcov o informácie a členstvo, podporu a poradenstvo pre tím Klubu ESSENS:

 • individuálne a skupinové prezentácie
 • zaškolenie k marketingu a produktom
 • vysielanie webinárov cez internet, viac dní v týždni v čase 20.00 hod.


Harmonogram a program Vám zašleme v prípade záujmu.

PRIHLÁSENIE NA WEBINÁR >>