Kontakt

Sídlo:

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

Regionálna kancelária Trenčín:

Rybárska 3, 911 01 Trenčín


Ing. Vladimír Šimko, manažér
0918 112 174
infokomplexcentrum@gmail.com
www.essens.ozkc.sk


Katarína Slobodová, manažérka